Alkohol TEST P – sada 10 detekčních trubiček

10.04.2011 01:56

Detekční souprava pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu.
Výsledek budete znát do dvou minut. Každou trubičku lze použít jen jednou. Po bezprostředním požití ovocných šťáv, likérových bonbónů a zákusků, po kouření, čištění zubů nebo použití ústního spreje je nutno se zkouškou vyčkat 15 min. Minimální teplota trubičky před zkouškou je 10 °C. Vyvarujte se přímému kontaktu s indikační krystalickou látkou, která obsahuje agresivní složky. Při kontaktu s krystalickou náplní může dojít k zarudnutí kůže, případně poškození oděvu. Použité trubičky vyhoďte do běžného odpadu. Chraňte před dětmi.

Kde koupit: v lékárně
Cena: cca 170 Kč
Předem: poradit se s lékařem