Léčivé cigarety

18.04.2014 13:51

“ K účelům léčivým užívalo se dříve doutníků napuštěných roztoky hmot léčivých (praeparáty arsenu, rtuti, jodu, opia, rulíku) nebo prokládaných látkami léčivými (listím bylin). Cigaretty léčivé hotoví se buď týmž způsobem, že léčivo v tabák se mísí, nebo napouští se jím pouze papírový obal. Užívalo se jich zejména při chorobách dutiny ústní i nosové a dosud při asthmatu občas se ordinují. Přitom však uvážiti nutno, že dávka léku, v tělo vnikající, se nedá ani přibližně stanoviti, že látky oragnické se spálením úplně ničí, a hmoty neorganické se namnoze štěpí, pročež v rationální medicíně se cigarett léčivých hrubě neužívá.
Ottův slovník naučný