Očkovací průkaz = sleva na dávku až 50 %

08.05.2012 01:03

Varianty slev:

Sleva X % :

X (proměnná) se = počtu dní s útratou nad 150 Kč včetně (během 30 po sobě jdoucích dní)


Sleva 50 % =

když pacient bude mít minimálně 4 dny s útratou nad 500 Kč včetně  (během 30 po sobě jdoucích dní)


Očkovací průkaz se vydává zdarma na dobu 30 dní.

Za každý den, kdy jsou splněny níže uvedené podmínky obdrží pacient do průkazu potvrzení.

Průkaz má pacient u sebe nebo jej může ponechat v depozitu kartotéky na Sesterně do dne příchodu pro dávku.

Slevu lze čerpat do jednoho měsíce po uplynutí 30 po sobě jdoucích dní, ve kterých byly splněny výše uvedené podmínky, a pouze jednou tj. na jeden účet, bez ohledu na počet konzumentů.

Očkovací průkaz platí do vyčerpání slevy, poté obdrží pacient nový tj. na dalších 30 dní.

Slevy se netýkají cigaret tj. do výše útraty se nezapočítávají cigarety.