Svatomartinské víno rozléváme od 11.11.

07.11.2017 12:00
Svatý Martin 11. 11. přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj svátek padal sníh a neodvratně se blížila zima.
Na Martina končila nejen práce na statku, ale i na vinicích, když už byla celá úroda pod střechou, a koštovalo se první, mladé víno. To, ačkoli zraje jen několik týdnů, má osobitou chuť. Aby však neztratilo svěžest, musí se nalévat z láhve, ne ze sudu, a vypít do Velikonoc. 
Na Svatého Martina dostávali čeledíni a děvečky svoji roční mzdu, kterou často prohýřili. Proto bylo jméno Martin považováno od středověku za hanlivé a obecně spojené s člověkem, který nezřízeně pil. 
Za tím účelem pro vás máme připravené láhve:

Muller Thurgau bílé

Svatovavřinecké růžové

Svatovavřinecké červené

Dučičky 2017