V době větrných smrští - všichni do krytu!

06.01.2012 19:43

Připomínáme našim pacientům, že Sesterna bar slouží mimo jiné i jako kryt civilní ochrany.

V době větrných smrští a sněhových kalamit jsme předzásobeni "kapačkami" na minimálně 14 dní.

Vylepšili jsme také odvětrání krytu, což umožňuje "usadit" v nouzi až 60  prdelí.

Náš personál je vyškolen i k poskytnutí první pomoci následkem mrazu, hladu či žízně a samosebou i silných větrů (mimo těch vlastních).

Neváhejte ukrýt se právě u nás – na Sesterně!

Zde můžete psát...