Základní znalosti pijáka vína

15.02.2011 22:02

 

Bílé víno je vyrobeno z bílých, růžových nebo červených hroznů révy vinné.

Růžové víno je vyrobeno z modrých hroznů bez nakvášení u stolních vín šumivých a     perlivých vín i ze směsi bílého a červeného vína.

Červené víno je vyrobené z modrých hroznů nakvášením nebo jejich tepelným zpracováním.

Podle vyzrálosti hroznů

se dělí na stolní, jakostní nebo s přívlastkem

 Vína stolní a jakostní:

Mají obsah minimálně 8,5 % alkoholu, jsou bez cukru nebo s minimálním zbytkovým cukrem (11 °). Zvýšení obsahu cukru lze dosáhnout pouze povoleným přidáním řepného cukru před zkvašením, případně přidáním zahuštěného révového moštu. Stolní vína určená pro běžnou spotřebu se nevyznačují osobitým charakterem. Vína jakostní (minimální cukernastost 15°) jsou vyráběna jako odrůdová nebo známková.

Víno s přívlastkem neboli predikátní:

Kabinet  (minimální cukernatost 19°)

Pozdní sběr (min. 21°)

Výběr z hroznů (min. 24°)

Výběr z bobulí (min. 27°)

Ledové víno (min. 27°)  sklizeň při teplotě -6 °C

Slámové víno (min. 27°) Hrozny jsou uloženy 3 měsíce na slámě

Přívlastková vína musí obsahovat nejméně 90 % odrůdy z níž jsou vyráběna. Jsou to vína vyráběná z hroznů s vysokým obsahem cukru, mají vyšší obsah alkoholu a minimálně 25 g zbytkového, neprokvašeného cukru na 1 litr. Zvyšování cukru se také dociluje pokládáním hroznů na slámu nebo slaměné rohože. Od toho slámová vína. Nebo také lze zvýšení cukru získat lisováním zmrzlých hroznů- ledová vína. Zvláštním typem jsou tokajská vína, vyráběna v tokalské oblasti na severovýchodě Maďarska.

Třídění podle technologie zpracování

Stolní - jakostní - s přívlastkem

Dezertní

Dezertní kořeněná

Perlivá

Nízkoalkoholické (méně než 6 % alc.)

Třídění podle obsahu cukru

Révová vína

suché: obsahuje-li nejvýše 4g cukru v litru

polosuché: obsahuje-li  cukru od  4 do 12 gramů cukru

polosladké: obsahuje-li  v litru 18,1 až 45 g cukru

sladké: obsahuje-li nejméně 45 gramů 

V případě, že je kyselost vyjádřená v gramech titrovatelných kyselin v litru nejvýše o 2 g nižší než obsah cukru, posouvá se hranice do 9 gramů. Pokud vyhovuje podmínce jako u suchého, je norma 9 g – 18g cukru.

Sekty a perlivá vína

Brut nature (přírodně tvrdé): do 3 g cukru

Extra brut (zvláště tvrdé): do 6 g

Brut (extrasuché): max 15 gcukru

Sec (suché): od 15 do 35 g v litru 

Demi sec (polosuché): od 35 do 50 g

Demi doux (polosladké): od 50 do 80 g

Doux (sladké): s obsahem nad  80g