Zdravé pití vína – Rozhovor s MUDr. Milanem Šamánkem, DRSc

05.03.2015 02:02

Video rozhovor Marka Ebena s naším předním kardiologem

https://docs.google.com/file/d/0B-hNObXMVmitODJmMzI0MzYtOWI3ZS00MTYxLTgyOGQtOWFlYTk3NzFhZmRh/edit?hl=cs&pli=1